İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İşe Alım Süreci

Şirketimizde insan kaynağı ihtiyacı sosyal medya ve diğer ilan mecraları aracılığıyla yeni personel adaylarımıza bildirilir. Adayların iş başvuruları ve CV’lerini İnsan Kaynakları birimi’ne ulaştırmaları ile süreç başlar. Başvurular içinde istenen özelliklere yakın adaylarla telefon, mail vb. yoluyla iletişime geçilir. Yetkinlik bazlı mülakatlar, yönetim kademelerinin katılımı ile alım yapılacak bölümün yöneticisiyle birlikte gerçekleşir. İşe alım sürecinde yetkinlik bazlı ve grup mülakatları, kişilik envanteri uygulaması ve referans araştırması vb. yöntemlerden yararlanılır. Görüşmeler sonrasında beklenen yetkinliklere en uygun aday, Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayıyla, olumlu görüş bildirilen adaya iş teklifi yapılır ve adayın işe giriş işlemleri başlatılır. Oryantasyon sürecinde adaya kurum ve pozisyonuyla ilgili bilgi ve eğitimler planlanarak, kısa sürede görevine ve iş akışına uyum ile sosyal kaynaşma sağlanır.

Eğitim ve Gelişim –TECO Akademi

Teco Akademi olarak temel hedefimiz; bilimsel yöntemler ile örgütsel öğrenmeyi sağlamak, çalışanların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Şirketimizde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve davranış gelişimine yönelik planlanan eğitimler;

  1. Genel eğitimler
  2. Yönetsel eğitimler
  3. Mesleki/teknik eğitimler ve
  4. Kalite, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden oluşur.

Şirket kurucularının eğitimci kökenli olmaları dolayısıyla eğitime yönelik tüm düzenlemeler, bilgi ve deneyimlerin depolandığı ve işe transfer edildiği bir kurumsal hafıza oluşumunu hedefler.

Performans Yönetimi

Şirketimizde yetenek gelişimini amaçlayan performans yönetim sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Tüm birimler için hedef ve yetkinlik parametreleri ile şirketin başarı kültürü tanımlanır, adil ve verimli bir çalışma ortamı hedeflenir. Yıl boyu gelişimi izleme, ilgili konuda çalışana geribildirim sağlama yoluyla potansiyel ile yüksek performans tespitleri yapılır. Sonuçlar şirketin ücret yönetimi, eğitim ve kariyer gelişim kararlarına eşlik eder.

23 + Yıldır TECO

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme
Çalışan Bağlılığı

TECO, çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçümleyen araştırmalar uygular. Bu araştırma ile TECO, çalışanlarının iş hayatındaki bağlılık düzeyini ölçer, iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TECO, faaliyet alanı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara özel bir önem verir. Tüm operasyonlarında çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını iş önceliği olarak görür. Eğitim planlamasında önceliklendirilen iş güvenliği eğitimleri ve önleyici yaklaşım ile şirket içinde iş güvenliği kültürü oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı tüm çalışanlarını en üst seviyede korumayı hedefler.